single-image

Bergsprängning i Stockholm för bättre mark

Upp och ned, höger och en snabb sväng till vänster. Så hade det varit utan bergsprängning. Sverige är i grunden ett väldigt klippigt och bergigt land. Mycket av marken vi använder och har byggnader, parkeringar och vägar på har behövts göras i ordning med bergsprängning. För att inte tala om tågen, man kan bara tänka sig hur det hade varit med dem. Inte jättespännande att sitta i det tåget. 

Behöver man göra en större parkering? Men det är en klippa eller ett berg i vägen? Det behöver inte vara ett problem. För med bergsprängning blir ni kvitt det. Ni får den yta ni behöver för att kunna göra det ni tänkt. 

Bergsprängning i Stockholm kan göras både för företag och privatpersoner. Berg är fantastiska och man kan nyttja dem på många sätt. Men om de är ivägen, då finns det endast ett sätt att lösa det på. Det är med bergsprängning.

 

Säkert och kontrollerat

Inte vem som helst kan göra en bergsprängning. Det ska göras av ett seriöst företag som är experter på det. Det är inte bara att börja spränga, för det krävs en massa planering innan. Man måste kolla så varken byggnader eller någon person kan komma till skada. Man måste även varna i området innan då sprängningen kan ge ifrån sig skakningar i marken och även låta en del. 

Man lägger en stor sprängduk över berget som ska sprängas. Detta håller stenar från att flyga iväg. Själva sprängningen händer under duken och man kan sen ta bort all sten för att få fram marken. 

Experterna har koll på var man kan göra detta så man inte utsätter någon för skada. Det kan vara ganska intressant för andra att se på. Men är du en åskådare är det viktigt att du håller dig utanför avspärrningarna som brukar finnas.