single-image

Datanät och deras utveckling

Datanät är i ett modernt samhälle en fråga om kvalitet och snabbhet. Det finns inte längre kunder som låter sig tålas i flera minuter när en dator ska kopplas upp. Fort ska det gå så att inte irritationen stiger dem åt huvudet. Annat var det i början då man istället var mer fascinerad över att det överhuvudtaget fungerade. 

Samma sak med mobiltelefonen när den kom. Det var en stor klump att dra omkring på där det gick åt flera timmar för att den skulle kunna laddas. 

I den moderna tid som pågår är det mycket som avhandlas via nätet. Att ha ett fungerande datanät blir således en viktig del av att ha ett väl fungerande liv. Backar man några årtionden tillbaka var det ingen som visste vad ett datanät var. Utvecklingen går fort och ett företag som håller på med installation av datanät behöver ligga i framkant för att hänga med. Läs gärna mer om datanät och installation på https://www.svenska-datanatverket.se/.

 

Snabbt så det skriker i kurvorna

Från den ena dagen till den andra har kraven på ett snabbt och fungerande datanät ökat med en rejält stigande kurva. Det krävs högre effekt, datatrafiken ska kunna köras i allt högre hastigheter, och kabelsystem utvecklas snabbare än man hinner få dem på plats. Att gräva ner så kallad fiber har blivit något man ser pågår till vardags i såväl stad som på ute på landsbygden. Det gäller att hänga med i svängarna för strax är det något nytt som gäller. 

Men vad är egentligen ett datanät? Det är helt enkelt kommunikation mellan flera datorer. De kommunicerar med varandra med hjälp av det skrivna ordet precis som telefonin handlar om att  använda sig av det talade ordet. I både datavärlden och telefonvärlden kan man sedan en tid tillbaka även se den person man talar med.