single-image

Inga pengar utan ett invaliditetsintyg

advertorial

Det kan gå snabbt när livet förändras. Det kan gå på en hundradels sekund. Man tappar fotfästet och halkar på parkeringen. Knät slår med fritt fall mot asfalten. Jaha, det var det korsbandet det. Operation och grejer följer härnäst, plus en himla massa månader med rehabilitering. I bästa fall. I sämsta fall är det en skada som kommer att förfölja dig livet ut. Kanske på ett sätt som begränsar dig från att leva fullt ut.

Efter den här skadan kanske du tvingas sluta arbeta med det du gör idag. Du kan helt enkelt inte röra dig utan någon slags smärta. När smärtan efter en skada består lång tid efter uppkomst och påverkar dig så pass mycket kan du ha rätt till invaliditetsersättning. Att bli invalid är lite som att bli av med en stor del av sitt liv. Någon slags ersättning är då naturligt att få, även om du såklart inte med pengar kan ersätta det du liv du en gång hade före skadan.

 

 

Rätt ska vara rätt

Så långt är alla överens. Till och med ditt försäkringsbolag tycker att du ska ha pengar om du skadar dig så pass illa och så pass långvarigt att du räknas som invalid. Däremot kommer de inte sätta in pengarna på ditt konto hur som helst. Försäkringsbolaget kommer att kräva att du kan visa upp ett så kallat invaliditetsintyg. Det är ett dokument som skrivs under av en läkare och som intygar att du har de skador du har. 

Utan ett sådant intyg betalar inte försäkringsbolaget ut ett rött öre. Det handlar om att rätt ska vara rätt. Det räcker alltså inte att bara ge dem ditt ord på att du lider av invaliditet. De anser inte att du är trovärdig nog. Men en läkares ord på papper är det. Läs mer här: https://www.ortopederna.com/