single-image

Konsten att stänga av

När man har ett flöde, en fluid, av ett ämne som ska strömma ut genom en ledning av något slag, är det viktigt att kunna stänga av när man vill. Det kan vara luft eller vatten som är fluid, men det kan också vara en gas. Det behövs någon form av avstängningsventil. Flödet brukar regleras med en kran, som till exempel vattenkranen i köket. När vattnet bara rinner ut obehindrat kostar det pengar och det kan leda till översvämning om man inte får stopp på det. Ibland ska fluiden inte ens strömma, utan bara hållas på plats. Som luften i ett däck. Den kan pysa ut, men den bör helst stanna kvar. Ventilen måste fungera och göra sitt jobb.

 

Avstängningsventiler inom industrin

I en fabrik är det extra viktigt att avstängningsventilerna,  och även alla andra ventiler, fungerar perfekt. Det är ett flöde som ska regleras. En viss mängd behövs, men inte mer. Beroende på vad som tillverkas behövs en speciell dos av vätska eller gas under processen för varje produkt på det löpande bandet. 

Därför är det bra att ha ett serviceavtal med ett ventilföretag, som säkerställer att alla ventiler som finns i anläggningen hålls i ett bra skick.Man vill dels undvika läckor, men man vill också hålla produktionen igång utan produktionsstopp som kostar pengar.

 

Fjädermekanismen kan gå sönder

Ventiler fungerar lite olika. Avstängningsventiler kan till exempel ha en fjädermekanism, och när den går sönder måste ventilen lagas direkt. Har man inget serviceavtal kan man kontakta ett företag akut och då kommer de och gör en ventildiagnostik. Om det är möjligt, lagas ventilen på plats direkt i fabriken. Men man får hjälp med alla sorters ventiler när man kontaktar en expert. Även inför en ändring i fabriken, när nya funktioner behövs, behärskar ventilexperterna CAD-ritning, och kan både konstruera och montera alla ventiler du behöver.