single-image

Det är enkelt att utföra radonmätning i hemmet

Radon är en gas som bildas i berggrunden när grundämnet radium sönderfaller, det är en naturlig process men kan vara skadlig på grund av att gasen som bildas är radioaktiv. Långvarig exponering för radongas kan i värsta fall orsaka lungcancer. Radon kan komma in i fastigheter genom marken, byggnadsmaterialet eller vattnet och det enda sättet att upptäcka om det finns radon i byggnaden är genom att göra en mätning. 

Mät halten med radondosor

Ett enkelt sätt att mäta radonhalten är genom att använda sig av en dosimeter, vilket är en mätbox för passiva mätningar. Det finns flera olika versioner men rekommendationen från socialstyrelsen är att använda sig av slutna dosimetrar baserade på spårplast. De fungerar så att man placerar ut radondosan i utrymmet man vill kontrollera under minst två månader. Finns det radon så kommer de radioaktiva partiklarna från gasen lämna spår på filmen och genom en analys kan man få fram radonhalten på mätningsplatsen. 

I behov av snabbare mätningar?

Vill man göra en snabbare mätning så kan man använda en dosimeter under kortare tid, minst 10 dagar. Det ger dock inte en lika korrekt mätning eftersom det kan finnas stora svängningar i radonhalten från dag till dag, men de kan åtminstone ge en indikation om hur hög halten kan vara. Man kan även använda sig av en elektronisk radonmätare som snabbt kan visa radonhalten på ett specifikt ställe, det kan vara en stor fördel när man vill lokalisera var radon tränger in i en byggnad. Elektroniska radonmätare är i regel mycket lätta att använda och man kan oftast läsa av den uppmätta radonhalten direkt på mätaren.

Produkter för mätningar i hemmet

AGX Nordic är ett företag som erbjuder enkla sätt att testa sitt hem för hälsovådliga ämnen såsom mögel och radon. I deras sortiment finns samtliga av ovanstående randonmätare som gör att man enkelt kan genomföra en radonmätning i bostaden.