single-image

Företag i Södertälje kan hjälpa med rätt ventilation på företag och i bostäder

Bra ventilation är något som är oerhört viktigt både på arbetsplatser och i bostäder. Ventilationen har stor påverkan på inomhusmiljön och kan vara en bidragande faktor till att det uppstår mögel eller hälsoproblem i byggnaden. Ventilationen kan också vara det som motverkar sådana problem, det handlar bara om att ha välfungerande ventilation som är anpassad efter byggnaden och vad den används till. 

Ventilation på företag

En fastighet som exempelvis innehåller kontorslokaler ställer höga krav på ventilationen. För att personal ska kunna må bra och orka arbeta krävs frisk luft i lokalerna. Dålig luft kan orsaka huvudvärk och trötthet som gör det svårt att fokusera och kunna arbeta effektivt. På kontor finns det dessutom väldigt många maskiner av olika slag, såsom datorer, kopiatorer, projektorer och skrivare med mera som samtliga alstrar värme och påverkar luftkvaliteten. Det innebär att fler maskiner ställer högre krav på ventilationen. 

Ventilation i bostad 

I bostäder är det viktigt med bra ventilation för att de boende och byggnaden i sig ska kunna må bra. Dålig ventilation kan leda till fuktskador som i sin tur kan leda till exempelvis mögel. Det kan orsaka hälsoproblem såsom irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner samt uppkomst eller försämring av astma. Även fastigheten i sig kan ta skada om den inte har fullgod ventilation. 

Ventilation i Södertälje 

XX ventilation & byggservice AB är ett företag som kan hjälpa till med det mesta inom ventilation i Södertälje. De ser alltid till kundens behov och tar fram kundspecifika lösningar som inte behöver kosta mer än nödvändigt och inga kunder eller uppdrag är för små eller för stora. De kan utföra service, åtgärda fel, göra nyinstallationer samt justera eller uppgradera ventilationssystem. Genom regelbunden service och kontroller kan man säkerställa att de ventilationssystem som finns i byggnaden räcker till och fungerar som de ska.