single-image

Skyddsbarriärer – en trygghet för alla

Vid arbete på väg är det otroligt viktigt att ha korrekt avspärrning för att det ska vara en säker plats både för arbetare och övriga trafikanter som befinner sig i området. En skyddsbarriär är en tydlig avspärrning samtidigt som den skyddar arbetare från trafiken. Utöver skyddsbarriär så är det också bra att använda skyltar och markeringsskärmar för att göra trafikanter uppmärksamma på avspärrningen i god tid innan de når fram till arbetsplatsen. Om företaget inte själv äger avspärrningsmaterial så kan man enkelt hyra det man behöver.

Önskar man hyra skyddsbarriärer i Stockholm så finns Halleskog och Hansson Rental AB, de har flera olika lösningar till avspärrningar när det kommer till arbete på väg. Skyddsbarriärer som de har i sitt sortiment är; GP-link 1,5 som är en tung barriär tillverkad i betong. Den har en patenterad skarv som ger den förmågan att mjukt och följsamt fånga upp ett påkörande fordon. Den är godkänd (CE-märkt) för användning i EU och USA. Samt Rebloc RB60  som är en lättare betongbarriär, den är perfekt för att leda om trafik vid anläggningsarbeten nära eller på vägen. Dess smala konstruktion gör att den tar upp en väldigt liten yta av vägen. Man kan även anlita Halleskog och Hansson Rental AB för utställning efter en befintlig TA-plan. Då kan arbetarna lägga tiden på att göra jobbet färdigt när Halleskog och Hansson Rental AB säkrat arbetsområdet.  

Som kund kan man själv välja vilka produkter och tjänster man vill hyra. Halleskog och Hansson Rental AB är ett företag som jobbar för att möta kundens behov. Idéen till företaget kom då VD:n på Halleskogs TA-planer och Etableringar märkte den stora efterfrågan på att hyra utrustning till material som krävs vid arbete på väg. 2018 grundades därför dotterbolaget Halleskog och Hansson Rental AB, ett företag som har stor förståelse och erfarenhet inom branschen.